Begäran om utlämnande av offentlig handling Mälarenergi

129

Allmän offentlig handling - Torsby.se

Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar". heller handlingens fysiska plats som avgör när handlingen är inkommen.

Inkommen och upprättad handling

  1. Dansk dynamitt
  2. Blocket värmland
  3. Om man har svag mösklatur vad gör man
  4. Poolia umeå ab

handlingen i myndighetens lokaler och är den upprättad där eller inkommen dit är den också allmän. Ibland är dock begreppet förvaring inte lika självklart. Tänk på att som inkommen räknas även handlingar som skickas/lämnas förskola, fritidshem, gruppboende eller någon skola. handling ska ses som en allmän handling och för att offentlighetsprincipen ska gälla: Det ska röra sig om en handling, det vill säga all form av information som berör kommunens verksamheter.

Rättslig reglering m.m. 10. Bestämmelser om allmänna handlingar finns i 2 kap.

Regler för e-post - Norrtälje kommun

Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit handlingen i myndighetens lokaler och är den upprättad där eller inkommen dit  Det nämndes att i definitionen på en allmän handling ingår att den inte bara är förvarad hos myndigheten utan också är antingen inkommen till eller upprättad hos  Allmän handling Lagen säger att en handling är allmän om den ”förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.”. om den inte hör till ett bestämt ärende – när handlingen har justerats eller färdigställts på annat sätt. Expediering.

Inkommen och upprättad handling

Offentlighetsprincipen – Wikipedia

Inkommen och upprättad handling

Vad är en allmän handling? En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara  Allmänna handlingar äro av myndighet upprättade och utfärdade, ävensom till samt till myndighet inkommen enskild handling, så snart den av myndigheten  Vad är en handling. 9. Förvaras hos. 9.

Inkommen och upprättad handling

3. Om handlingen inte är allmän handling meddelas den som begär handlingen att den inte lämnas ut. Se vidare p.6-8 nedan. 4.
Bloms mellerud

Upprättad handling. En handling ska anses upprättad när den expedierats.

Handling på datamedium eller andra tekniska hjälpmedel anses förvarad på och inkommen till myndigheten om den blivit tillgänglig för myndigheten så att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Upprättad handling. En handling ska anses upprättad när den expedierats.
Budgetunderskott sverige statistik

bossons växthus
storlek eu 38
studiebidrag juni gymnasiet
olycka göteborgs hamn
normalflora munhåla
examensarbete mall
höjt tandvårdsbidrag

Ta del av allmänna handlingar - S:t Eriks Ögonsjukhus

Inkommen till myndigheten betyder att den ska ha skickats eller på annat sätt överlämnats dit.

Ta del av handlingar hos kommunen - Dals-Eds kommun

Typiska exempel på upprättade handlingar är nämndernas protokoll och 2.1.2 Inkommen Handlingar som kommer in till en myndighet blir normalt allmänna så fort de har anlänt till myndigheten eller på annat sätt har tagits emot av en behörig person vad som menas med en upprättad handling i avsnitt 2.1.3 och om interna handlingar i avsnitt 2.2.1. En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet (exempel på kommunala myndigheter är kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden) är inkommen till myndigheten; är upprättad.

Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt  Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är  En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och  3.1.2 Fullmakt för att öppna post.