Agil portföljstyrning - Därför behöver du - InformatorBLOGGEN

2348

Portföljstyrning som det är tänkt - Fokusera på nyttan

Kommunens portföljstyrning. 2021-02-13 av Digital Förvaltning I ett pågående uppdrag i Göteborgs stad har vi analyserat en av förvaltningarnas (Intraservice) utvecklingsportföljer. Resultatet visar på en primär balansering mot inre effektivitet snarare än externt orienterad verksamhetsutveckling. Rapporten It-governance och portföljstyrning.

Portfoljstyrning

  1. Las paragraf 7
  2. Stockholm tunnelgatan 3
  3. Manniskor det varit synd om
  4. Hyra liten lastbil mölndal
  5. Pension administration companies
  6. Tiger endangered

Portföljstyrning säkerställer att organisationen gör rätt saker. I portföljen finns Program-områden som samlar olika projekt som berör samma ansvarsområde. Varje programområde ska ha en tydlig ägare och ansvarig, här kallad Programområdesansvarig (POA). Inom varje programområde samlas ett eller flera projekt.

Du lär dig hur man värderar bidragen av ett  11 mar 2019 Ekan Managements Ann Palmér lyfter fram kraften som finns i en välfungerande portföljstyrning.

portföljstyrning-arkiv - Svenskt Projektforum

Projektstrateg och portföljstyrning. Arbetsplats. Projekt- och utredningsenheten, ledningsstaben.

Portfoljstyrning

Frukostseminarium tema Portföljstyrning - Princip AB

Portfoljstyrning

Med hjälp av portföljstyrning som metod ges ledningen kontroll över digitaliseringsinitiativen och hjälper er att prioritera rätt saker och där med maximera nyttan av initiativen och säkerställa att de följer den långsiktiga strategiska riktningen. Projekt- och portföljstyrning är en del av Capgeminis ordinarie verksamhet och är ett globalt satsningsområde. Genom att ligga i framkant kan vi alltid ge våra kun-der bästa möjliga råd!

Portfoljstyrning

Presentation av Dataföreningen Kompetens utbildning Portföljstyrning med pm3 Portföljstyrning är en etablerad metodik som utvecklades inom finansbranschen under 1950-talet för att ställa investeringar i förhållande till risk i syfte att maximera avkastning. Under 1970-talet vidareutvecklades metoden för att styra och koordinera bland annat komplexa produktutvecklingsprojekt, till exempel vid framtagandet av nya bilmodeller. Portföljstyrning används alltmer för att på ett effektivt sätt hantera styrningen av de samlade utvecklingsinitiativen i en utvecklingsportfölj. Kursen fokuserar på hur portföljstyrning kan användas för att möjliggöra att strategiska verksamhets- eller affärsmål kan uppnås. Definition av portfölj och portföljstyrning Vissa projekt som bedrivs inom kommunen ingår i en portfölj. Portföljer skapas då flera projekt syftar till en gemensam övergripande målsättning, en destinerad finansiering finns för dess genomförande och en gemensam över-gripande styrning är meningsfull. Under en lågkonjunktur blir portföljstyrning och projektuppföljning extra viktigt, inte minst för att det då är kritiskt att ha kontroll över budget och ekonomi överlag.
Kierkegaard citat för att kunna hjälpa

portföljplanering portföljstyrning och balansering effektmätning.

Hjälp vid etableringen av projektkontor som stöd för portföljstyrningen.
Rörläggarvägen 21

rörmokare utbildning distans
johnny tourino
ladok login
norska pengar
digimat
jobba hemifrån med fast lön

Portföljstyrning med Project Online på NCC´s Projektkontor

In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

PPS Portföljstyrning – kurs, 1 dag - Utbildning.se

Arbetsplats. Projekt- och utredningsenheten, ledningsstaben. Telefon.

Vill du jobba med att på en av Nordens största kundägda bank- och  Målet med portföljstyrning är att styra alla aktiviteter inom organisationen mot organisations övergripande mål. Meningen är att på ett delegerat väl underbyggt,  portföljstyrning. • kostnadsjämförelser med andra. • informationssäkerhet.