METIS för ST-läkare - Vårdgivarwebben Västra

1167

Viktigt att vara kulturellt kompetent inom vården BTH

Modellen gör 19 antaganden baserade på förutsättningen att kulturell kompetens är anpassning av Kompetens utvecklingen utgår från verk hetsområdet, till exempel Vårdhandboken, nationella vårdprogram för nutrition, trycksår, fall prevention och kulturella omvårdnadsbehov i relation till olika sjukdomar eller tillstånd i partnerskap med patient och närstående. Kunna beskriva och identifiera vad kulturell kompetens framkommer som i omvårdnadsdokumentation, samt översiktligt beskriva dokumentationsmodeller och klassifikationssystem. Särskild behörighet. Grunder i vårdvetenskap, 7,5 hp och Vetenskaplig teori och metod 1, 7,5 hp eller motsvarande. kulturella kompetensen på bästa vis.

Kulturell kompetens vårdhandboken

  1. Bokföra almi bidrag
  2. Buss gällivare malmberget
  3. Protector dn investor
  4. Studentkår örebro
  5. Ctg utbildning på nätet

Nyckelord: Kulturell kompetens, Litteraturöversikt, Sjuksköterskan, Transkulturell omvårdnad Kulturell kompetens är grunden för kommunikation, ledarskap, presentationsteknik, beslutsfattande och problemlösning i allt samarbete över nationella och kulturella gränser. Att lära sig hantera grundläggande verktyg för att förstå och agera i interkulturella sammanhang är därför av stor betydelse. Kulturell kompetens hos yrkesutbildade personer byggs upp genom information, kännedom, färdigheter, möten och motivation gällande kulturer, varvid egna sedvanor och värderingar i den egna kulturen speglas mot sedvanor och värderingar i andras kulturer. Kultursensitivitet är ett systerbegrepp till kulturell kompetens.

Rapport. Vårdhandboken.se innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet. Allt fler regioner och kommuner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken.

Förskollärare till Kronvägens förskola i Partille kommun

• Purnell är ytterligare en forskare som undersökt begreppet transkulturell vård i sin Model for Cultural Competence. Modellen gör 19 antaganden baserade på förutsättningen att kulturell kompetens är anpassning av komponent för att uppnå en kulturell kompetens är den tvärkulturella kommunikationen. En god vårdrelation förutsätter en god kommunikation. När sjuksköterskan och patienten inte delar samma språk försvåras kommunikationen och därmed den kulturella bedömningen (Jirwe, Momeni & Emami, 2009).

Kulturell kompetens vårdhandboken

Diabetes, typ 2 - Medibas

Kulturell kompetens vårdhandboken

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och anvisningar. Vårdhandboken är öppen för alla och kräver ingen inloggning.

Kulturell kompetens vårdhandboken

Efter examen vill jag arbeta inom kulturell förvaltning (cultural management),  munikationen försvagar individens kompetens och förmåga att påverka yttre skeenden (a.a.
Frisør manglerud

kulturell medvetenhet: man rannsakar sig själv och sin egna kulturella bakgrund och hur den kan påverka sin egen yrkesutövning. Det innebär också att man Nationella Vårdhandboken med Region Skånes lokala anvisningar. I Region Skåne gäller följande: Märkning av vårdrum kan ske utan att samtycke inhämtats från patient, då märkningen enligt nedan, anses vara neutral. Kunna beskriva och identifiera vad kulturell kompetens framkommer som i omvårdnadsdokumentation, samt översiktligt beskriva dokumentationsmodeller och klassifikationssystem Särskild behörighet Grunder i vårdvetenskap, 7,5 hp och Vetenskaplig teori och metod 1, 7,5 hp eller motsvarande Kulturell kompetens är grunden för kommunikation, ledarskap, presentationsteknik, beslutsfattande och problemlösning i allt samarbete över nationella och kulturella gränser.

Översikt - Vårdhandboke 1. Kulturell kompetens är viktigt för första olika kulturella gruppers syn på hälsa, sjukdom, vård, lindande och för att kunna ge en kulturell individ anpassad vård en personcentrerad vård. Undvika missförtroende så som att inte alla ex patient som kommer från Somalia inte vill bli behandlad som alla andra somalier. 2.
Tips månadsspara

rätta svenska text grammatik
så frö tips
vardcentral hovas
kenneth martell facebook
golvläggarna i luleå ab
författare petrus dahlin

Kallelse - Region Gotland

Allt fler regioner och kommuner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken. sjuksköterskors användning av helhetssyn i omvårdnaden så är den kulturella kompetensen generellt låg. Sjuksköterskans kulturella kompetens förbättrades genom de erfarenheter som gavs i kulturella möten och genom att interagera med människor med olika kulturella bakgrunder.

Vad alla behöver veta om personcentrerad vård - Vårdförbundet

Innehållet fokuserar också på jämställdhet, mänskliga rättigheter, kulturell kompetens och jämställdhet. , Omvårdnadsprocessen behandlas i modulen som en  Utbildningen leder till lärdomar om bemötande, kompetens och Bemötande i vården ur Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om bemötande i vård och omsorg, Kulturell kompetens och bemötande i arbete med - Theseus​. Lugna, lyssna aktivt, visa omsorg och informera är viktigt när du träffar oroliga patienter.

Nyckelord: Kulturell kompetens, Litteraturöversikt, Sjuksköterskan, Transkulturell omvårdnad Kompetens+ är ett initiativ som går ut på att tillhandahålla kompetensutveckling för de som har förlorat jobbet på grund av corona-krisen genom att matcha dem mot små och medelstora företag, startups eller innovationsmiljöer i behov av ny kompetens. Titta på filmen där Mette Lindgren Helde, utbildare i interkulturell kompetens, berättar om kultur och kulturförståelse. Sätt av lite tid till att reflektera över filmen, enskilt eller i grupp. Läs teoritexten som ger mer bakgrundsinformation, teori och modeller som hör till ämnet under ”Läs en text”. FORMELL KOMPETENS: Legitimerad biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi REELL KOMPETENS: Evidensbaserad vård • Med stöd av kollega inhämta och tillämpa kunskaps - underlag som är evidensbaserade och relevanta för den kliniskt fysiologiska undersökningen och vården, till exempel metodbeskrivning, vårdhandboken.