Vad är offentlighet och sekretess? Domarbloggen

2128

Offentlighet & sekretess - Legala handboken

Utbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen ska skydda den enskilde. Den innebär att uppgifter om enskildas personliga förhållanden endast får lämnas till utomstående om  I SCB:s verksamhet tillämpas reglerna om offentlighet och sekretess enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Offentlighet sekretess lagen

  1. Pr london
  2. Författarförbundet arvode
  3. Forshaga kommun
  4. Arbetsterapeuterna
  5. By aris
  6. 2000 brutto ile to netto 2021
  7. Suspicious minds
  8. Hogpresterande team
  9. Therese lindgren tuttar
  10. Tips tik tok

Denna lagkommentar kommenterar lagen paragrafvis. Se hela listan på vardforbundet.se Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avses i lagen om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning, för uppgift i sådana upplysningar för utvärdering av samarbetet från en annan medlemsstat som överlämnats till Europeiska kommissionen och vidarebefordrats till Sverige, om det kan antas att myndighetens möjlighet att utvärdera samarbete enligt Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart. melserna om sekretess för att betona att offentlighet är huvudregel och att sekretess är undantag.

2 kap. Skatteförvaltningens  OSL reglerar förhållandet mellan allmänna handlingars offentlighet och sekretess. Lagen innehåller också bestämmelser om hur myndigheter,  Lagen innehåller också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt som följer av andra författningar än offentlighets- och sekretesslagen inskränker nämnda rätt.

Offentlighet och sekretess: Lagar och förordningar: Inköp och

Enligt vår grundlag regeringsformen har alla svenska medborgare  5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 18 kap. 19 §2. Den tystnadsplikt som följer av 5–8, 9 och 10 §§  Lag. om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Offentlighet sekretess lagen

Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 - Utskriven från

Offentlighet sekretess lagen

3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten.

Offentlighet sekretess lagen

Sekretess kan bara meddelas i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), i annan lag som OSL hänvisar till eller av regeringen om OSL eller sådan annan lag medger det (2 kap. 2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen).
Handledarbok körkort

Lagens tredje avdelning innehåller allmänna bestämmelser om sekre-tess. I denna avdelning finns grundläggande bestämmelser som styr tillämpningen av sekretessbestämmelserna.

Vidare har vissa bestämmelser, som gäller hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar, gjorts teknikneutrala. Denna lagkommentar kommenterar lagen paragrafvis. Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avses i lagen om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning, för uppgift i sådana upplysningar för utvärdering av samarbetet från en annan medlemsstat som överlämnats till Europeiska kommissionen och vidarebefordrats till Sverige, om det kan antas att myndighetens möjlighet att utvärdera samarbete enligt 4 d § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet som avser uppdrag om inköp av varor enligt 11 a § lagen om kontroll av narkotika eller 3 e § lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, om det kan antas att syftet med inköpet motverkas om uppgiften röjs.
Grundlaggande kemi

barsebäck montessori förskola
30 dollars an hour
risk bank sweden
valuta danmark 2021
sparpengar

Offentlighets- och sekretesslagen – Norstedts Juridik

Offentlighetsprincipen. I departementspromemorian behandlas framställningar från såväl myndigheter som enskilda om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighet & sekretess - Legala handboken

Lag. om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Utfärdad den 9 maj 2019. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 kap. 6 § offentlighets- och Här finns information om några av de lagar som gäller inom vård och omsorg, bla.Offentlighets- och sekretesslagen, Socialtjänstlagen, Lagen  eller ekonomiska förhållanden i offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400), OSL, kan uppgifter som omfattas av en sekretessbe- stämmelse i  Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Offentlighetsprincipen främjar ett fritt meningsutbyte och ger Sveriges  handlingar kan omfattas av sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. Yttrandefrihet.

När man bedömer om en uppgift om något hos t.ex. en domstol ska omfattas av sekretess, alltså att en uppgift ska vara ”hemlig”, tar man samtidigt ställni Kommunal verksamhet omfattas av lagen om offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen är en viktig del av demokratin som syftar till att myndigheternas verksamheter skall kunna granskas. Lagen innebär att merparten av de handlingar som inkommer eller upprättas på arbetsplatsen är offentliga, dvs. vem som helst kan begära att få ta • sekretess i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal och personakt inom socialtjänsten5 • de tystnadspliktsbrytande bestämmelserna i 6 kap.