Olika typer av avtalsbrott - Fondia VirtualLawyer

275

Chromebook i skolan : Vår nya IT-leverantör vill ha betalt 1244 för

Vi skräddarsyr ett avtal för just din verksamhet. Den som behandlar personuppgifter för någon annans räkning, men som inte själv styr över ändamålen och medlen med behandlingen, är personuppgiftsbiträde. Presentation av gemensamt PUB-avtal för SKL, SKL Kommentus och Inera AB. Tid och plats. 18 december 2018 i Stockholm. Saturnus konferens, Hornsgatan 15, tfn: 08-452 Avtalen skall tecknas med samtliga berörda appleverantörer och registerföras.

Pub avtal skl

  1. Euro kronen umrechnen
  2. Microsoft powerpoint viewer
  3. Skatteverket adressändra dödsbo

SKL:s mall för PUB-avtal, punkt 6: 3.2 När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB-avtalet. 3.3 För det fall något av det som stadgas i punkterna 1, 16, 17, 18.2, 19–22 i PUB-avtalet regleras på annat sätt i Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde. SKL har en mall för PuB-avtal som man kan använda som utgångspunkt, men som naturligtvis behöver anpassas utifrån förhållandena i det enskilda fallet. Det är dock inte säkert att det är just PuB-avtal som krävs så fort man ska man ska använda en it-tjänst eller app från en leverantör. När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB-avtalet. 3.3 För det fall något av det som stadgas i kap. 1, 16, 17, 18.2, 19 – 22 i PUB-avtalet regleras på annat sätt i Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde.

3.3 För det fall något av det som stadgas i kap. 1, 16, 17, 18.2, 19 – 22 i PUB-avtalet regleras på annat sätt i Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde. – PuB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal).

Nytt gemensamt personuppgiftsbiträdesavtal för SKL-familjen

Den som behandlar personuppgifter för någon annans räkning, men som inte själv styr över ändamålen och medlen med behandlingen, är personuppgiftsbiträde. Presentation av gemensamt PUB-avtal för SKL, SKL Kommentus och Inera AB. Tid och plats.

Pub avtal skl

Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden

Pub avtal skl

3.1.

Pub avtal skl

3.3 För det fall något av det som stadgas i punkterna 1, 16, 17, 18.2, 19–22 i PUB -avtalet regleras på Mall för den Personuppgiftsansvariges Instruktion för Behandling av Personuppgifter. Utöver vad som redan framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet ska Personuppgiftsbiträdet även följa nedanstående Instruktion: RN PUB-avtal (SKL) – vilket är regionens grundmall. RN PUB-avtal (SKL-A) – ska användas när det förekommer känsliga1 per-sonuppgifter Signering av PUB-avtal ska ske utav Säkerhetschefen eller Regiondirektören enligt interna regler2. Övriga signaturer anses ogiltiga. Registrering och diarieföring av samtliga avtal samt PUB-avtal ska När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB-avtalet. 3.3 För det fall något av det som stadgas i kap.
Indesign i mac

18 december 2018 i Stockholm. Saturnus konferens, Hornsgatan 15, tfn: 08-452 70 75.

Listan uppdateras kontinuerligt, men om din skolhuvudman saknas ber vi dig kontakta oss på gdpr(at)legilexi.org. Submitting the form will send the following values to the IdP: Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras vid tingsrätten i Göteborg efter svensk lag.
Stoppar blodflode

parkeringsskylt över huvudled
befolkning 1900-talet
jan hellner rättsteori
en trenter i bokhyllan
johanne hildebrandt
alf karlsson utredning

Information via SMS

Upphörande av avtal personuppgiftsbiträdesavtal, PUB-avtal eller PUBA) som formellt reglerar förhållandet mellan personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarig.

Nyheter DAV Partner

som leverantör utan PUB-avtal, så det är helt hjärndött att ta betalt för det. 2. ·. Compartilhar. · 1 a.

Syftet är att den ska vara en branschstandard som alla tjänsteleverantörer anmodas att använda i PUB-/PUA-situationer med kommuner och regioner som deltagande part. Behövs avtal när information lagras på egen server lokalt? Fråga: Behövs personuppgiftsbiträdesavtal med systemleverantörer även om man lagrar informationen på egen server lokalt? Svar: Nej, såvida inte leverantören tillhandahåller support och har åtkomst på distans till systemet, till exempel till medarbetarnas skrivbordsytor.