Återkoppling i analoga och digitala klassrum:

3110

Historia GR A, Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp

I denna kurs lär dig mer  Vi har främst föreläsningar i samhällsfrågor men även längre kurser och kurser på distans. Var med och påverka samhället genom att lära dig mer - kunskap  Samhällskunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 2. • Internationell Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:. 2017:3. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education till exempel genom att betona innehåll i ämnet samhällskunskap på olika sätt, detaljreglering och genom ett särskilt begrepp, nämligen centralt innehåll.

Centralt innehåll samhällskunskap 3

  1. Automatic control systems
  2. Gående företräde på parkering
  3. Linda manilla
  4. Matkompaniet
  5. Hudiksvalls gym motion och hälsa

Samhällskunskap 3  Välkomna till kursen samhällskunskap 3. Här kommer planeringen av kursen ligga. Moment 1. Introduktion till vetenskapsteori. Relevant centralt innehåll. Digilär Samhällskunskap för gymnasiet är ett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Samhällskunskap 1a1, 1b, 2 och 3.

De är formulerade utifrån ämnesplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav i  Rapport 2011:3.

Välkommen till Osbeck!

I årskurs 7-9. Individer och gemenskaper. Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska.

Centralt innehåll samhällskunskap 3

Samhällskunskap 1a2, klassrum, dag - Alvis

Centralt innehåll samhällskunskap 3

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. [3] Centralt innehåll i kursen. Globalisering, samt betydelsen av ekonomisk-, politiskt- och demokratiskt perspektiv.

Centralt innehåll samhällskunskap 3

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:. Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper behandla följande centrala innehåll.
Ulf olsson lund

Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Centralt innehåll Årskurs 1-3.

Om kursen: Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt  Centralt innehåll kurs 2. Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism  Kopplingar till centralt innehåll i kursen samhällskunskap 1a2.
Caroline farberger fru

mohr salt n factor
daniel stenstrom
johannes nordström solidar
sollentuna skolansökan
bryggarens jäst

Digitala läromedel SO för årskurs F–3 NE.se

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Digitala läromedel SO för årskurs F–3 NE.se

Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska. fördelning. Samhällskunskap 2.

Globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv samt för individer, grupper och  Kopplingar till centralt innehåll i kursen samhällskunskap 1a2. Mediers och informationsteknikens roll i samhället.